Szkolenia dla księgowych - Zarządzanie projektami dla księgowych

Rekrutacja


Rekrutacja na szkolenie przedłużona do 11.07.2014

Rekrutacja na szkolenie "Dyplomowany Księgowy"
trwa od 16.06.2014 do 04.07.2014


Poniżej znajdują się linki do kompletu dokumentacji. W pierwszej kolejności należy zapoznać się bardzo dokładnie z Regulaminem rekrutacji. Dokumenty można wypełnić w biurowym programie komputerowym lub po wydrukowaniu ręcznie (pióro, długopis). Wypełnione
i podpisane należy składać osobiście, faksem, mailem/skan lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej* / kuriera* do siedziby FHU Józef Król Sp Jawna z dopiskiem:
"Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach"

Uwaga: * nie jest brana pod uwagę data stempla pocztowego/nadania
lecz data dotarcia dokumentów do biura projektu

Razem z formularzem rekrutacyjnym musi być dosłane sprawozdanie finansowe z 3 ostatnich lat, albo FO1 za okres trzech lat, odpis z KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej pracodawcy.

Microsoft Word
Regulamin Rekrutacyjny


Adobe Reader
Regulamin RekrutacyjnyMicrosoft Word
Branża pracodawcy


Adobe Reader
Branża pracodawcyMicrosoft Word
Formularz Rekrutacyjny


Adobe Reader
Formularz RekrutacyjnyMicrosoft Word
Zaświadczenie o zatrudnieniu


Adobe Reader
Zaświadczenie o zatrudnieniuMicrosoft Word
Deklaracja uczestnictwa w projekcie


Adobe Reader
Deklaracja uczestnictwa w projekcieMicrosoft Word
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Adobe Reader
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowychMicrosoft Word
Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu księgowości


Adobe Reader
Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu księgowości