Szkolenia dla księgowych - Zarządzanie projektami dla księgowych

Rekrutacja


Rekrutacja na szkolenie przedłużona do 11.07.2014

Rekrutacja na szkolenie "Dyplomowany Księgowy"
trwa od 16.06.2014 do 04.07.2014


Poniżej znajdują się linki do kompletu dokumentacji. W pierwszej kolejności należy zapoznać się bardzo dokładnie z Regulaminem rekrutacji. Dokumenty można wypełnić w biurowym programie komputerowym lub po wydrukowaniu ręcznie (pióro, długopis). Wypełnione
i podpisane należy składać osobiście, faksem, mailem/skan lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej* / kuriera* do siedziby FHU Józef Król Sp Jawna z dopiskiem:
"Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach"

Uwaga: * nie jest brana pod uwagę data stempla pocztowego/nadania
lecz data dotarcia dokumentów do biura projektu

Razem z formularzem rekrutacyjnym musi być dosłane sprawozdanie finansowe z 3 ostatnich lat, albo FO1 za okres trzech lat, odpis z KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej pracodawcy.

Microsoft Word
Regulamin Rekrutacyjny


Adobe Reader
Regulamin Rekrutacyjny



Microsoft Word
Branża pracodawcy


Adobe Reader
Branża pracodawcy



Microsoft Word
Formularz Rekrutacyjny


Adobe Reader
Formularz Rekrutacyjny



Microsoft Word
Zaświadczenie o zatrudnieniu


Adobe Reader
Zaświadczenie o zatrudnieniu



Microsoft Word
Deklaracja uczestnictwa w projekcie


Adobe Reader
Deklaracja uczestnictwa w projekcie



Microsoft Word
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Adobe Reader
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych



Microsoft Word
Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu księgowości


Adobe Reader
Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu księgowości