Szkolenia dla księgowych - Zarządzanie projektami dla księgowych

Rekrutacja


Poniżej znajdują się linki do kompletu dokumentacji. W pierwszej kolejności należy zapoznać się bardzo dokładnie z Regulaminem rektutacji. Dokumenty można wypełnić w biurowym programie komputerowym lub po wydrukowaniu ręcznie (póro, długopis). Wypełnione i podpisane należy składać osobiście, faksem, mailem/skan lub za pośrednictwem Poczty Polskiej* / kuriera* do siedziby FHU Józef Król Sp jawna z dopiskiem: "Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach"

Uwaga:
* nie jest brana pod uwagę data stempla pocztowego/nadania
lecz data dotarcia dokumentów do biura projektu

Microsoft Word
Regulamin Rekrutacyjny


Adobe Reader
Regulamin Rekrutacyjny


Microsoft Word
Formularz Rekrutacyjny


Adobe Reader
Formularz Rekrutacyjny


Microsoft Word
Zaświadczenie o zatrudnieniu


Adobe Reader
Zaświadczenie o zatrudnieniu


Microsoft Word
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Adobe Reader
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Microsoft Word
Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu księgowości


Adobe Reader
Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu księgowości