Szkolenia dla księgowych - Zarządzanie projektami dla księgowych

Rekrutacja


Rekrutacja na szkolenia IV stopnia certyfikacji
"Dyplomowany Księgowy"
ZAKOŃCZONAPoniżej znajdują się linki do kompletu dokumentacji. W pierwszej kolejności należy zapoznać się bardzo dokładnie z Regulaminem rektutacji. Dokumenty można wypełnić w biurowym programie komputerowym lub po wydrukowaniu ręcznie (póro, długopis). Wypełnione i podpisane należy składać osobiście, faksem, mailem/skan lub za pośrednictwem Poczty Polskiej* / kuriera* do siedziby FHU Józef Król Sp jawna z dopiskiem: "Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach"

Uwaga:
* nie jest brana pod uwagę data stempla pocztowego/nadania lecz data dotarcia dokumentów do biura projektu

Razem z formularzem rekrutacyjnym musi być dosłane sprawozdanie finansowe
z 3 ostatnich lat, albo FO1 za okres trzech lat, odpis z KRS, wypis z ewidencji działalności gospodarczej pracodawcy.


Microsoft Word
Regulamin Rekrutacyjny


Adobe Reader
Regulamin RekrutacyjnyMicrosoft Word
Formularz rekrutacyjny


Adobe Reader
Formularz rekrutacyjnyMicrosoft Word
Branża pracodawcy


Adobe Reader
Branża pracodawcyMicrosoft Word
Zaświadczenie o zatrudnieniu


Adobe Reader
Zaświadczenie o zatrudnieniuMicrosoft Word
Deklaracja uczestnictwa w projekcie


Adobe Reader
Deklaracja uczestnictwa w projekcieMicrosoft Word
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Adobe Reader
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowychMicrosoft Word
Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu księgowości


Adobe Reader
Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu z zakresu księgowości