Rekrutacja

Poniżej znajdują się linki do kompletu dokumentacji. W pierwszej kolejności należy zapoznac się bardzo dokładnie z Regulaminem rektutacji. Dokumenty można wypełnić w biurowym programie komputerowym lub po wydrukowaniu ręcznie (póro, długopis). Wypełnione i podpisane należy składać osobiście, faksem, mailem/skan/ lub za pośrednictwem Poczty Polskiej* / kuriera* do siedziby FHU Józef Król Sp jawna z dopiskiem: "Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach"

Uwaga:
* nie jest brana pod uwagę data stempla pocztowego/nadania lecz data dotarcia dokumentów do biura projektu

Microsoft Word
Regulamin Rekrutacyjny III


Adobe Reader
Regulamin Rekrutacyjny III


Microsoft Word
Zaświadczenie o zatrudnieniu III


Adobe Reader
Zaświadczenie o zatrudnieniu III


Microsoft Word
Formularz Rekrutacyjny


Adobe Reader
Formularz Rekrutacyjny


Microsoft Word
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Adobe Reader
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


Adobe Reader
Uchwała nr 732/110/ 2009
Zarzadu Głównego
Stowarzyszenia Ksiegowych w Polsce