Szkolenia dla księgowych - Zarządzanie projektami dla księgowych

Nabór

Rekrutacja na szkolenie przedłużona do 11.07.2014

FHU Józef Król Sp. Jawna ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie
„Dyplomowany księgowy” stanowiące VI stopień cyklu szkoleń.
Rekrutacja od 16 czerwca do 04 lipca 2014 r.

Szkolenia prowadzone będą w Rzeszowie, Krośnie, Dębicy i w Mielcu.

Uczestnikami mogą być osoby dorosłe, pracuje w przedsiębiorstwach, posiadający wykształcenie co najmniej średnie. Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Projektu przy ul. Pelczara 6c/6 w Rzeszowie,
Tel. (17) 857-91-63.


Do udzialu w projekcie kwalifikują się osoby:
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwie mającym siedzibę, oddział lub filie na terenie
woj. podkarpackiego,
mieszkają na terenie woj. podkarpackiego,
posiadają co najmniej wykształcenie średnie.

Ponadto do udziału w szkoleniu zakwalifikowanych zostanie:

1. Maksymalnie pięć osób z każdej grupy szkoleniowej, które złożyły egzamin końcowy po szkoleniu "Główny księgowy" prowadzonym w Rzeszowie, Krośnie
i Mielcu przez FHU Józef Król sp. jawna w ramach projektu "Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach"
nr WND.POKL.08.01.01-18-484/11 z najlepszym wynikiem, oraz spełniają wymagania stawiane przez SKwP zawarte w Uchwale nr 732/110/ 2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 20 lipca 2009 r.

2. Maksymalnie po osiem osób dla szkoleń w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu i Dębicy, które nie uczestniczyły w wyżej wskazanym szkoleniu "Główny księgowy" ale:

złożyły kompletne dokumenty rekrutacyjne i spełniły wymogi formalne tj. posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz posiadają wiedzę i umiejętności zawarte w Uchwale nr 732/110/ 2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 20 lipca 2009 r. oraz,
złożyły z najlepszym wynikiem egzamin wstępny obejmujący zakres programowy dla szkolenia "Główny księgowy".

Szkolenie obejmuje 150 godzin i będzie prowadzone
w Rzeszowie, Krośnie, Mielcu i Dębicy.


Ważne!
Wkład prywatny wnoszony jest na podstawie wynagrodzenia pracownika. Wnosi go pracodawca delegujący pracownika na szkolenie. Jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa i stanowi w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw 20%, średnich przedsiębiorstw 30% i dużych przedsiębiorstw 40% kosztów szkolenia.

W ujęciu kwotowym wkład prywatny wynosi dla:
a) mikro i małych przedsiębiorstw – 1568,75 zł,
b) średnich przedsiębiorstw – 2689,28 zł,
c) dużych przedsiębiorstw – 4183,33 zł.

Wskazane wartości dotyczą udziału w szkoleniu jednego uczestnika. Wkład prywatny ponoszony przez pracodawcę to jedynie wyceniony koszt związany
z nieobecnością pracownika w pracy w czasie odbywania szkolenia. Wycena kosztu i jego dokumentacja odbywa sie na podstawie oświadczeń przedstawianych przez pracodawcę.

Aby wkład prywatny został pokryty w całości w formie wynagrodzenia jego miesięczna wysokość wraz ze składkami płaconymi przez pracodawcę pracownika kierowanego na szkolenie powinna wynosić dla pracowników zatrudnionych w:

a) mikro i małych przedsiębiorstwach – 1840,61 zł,
b) średnich przedsiębiorstwach – 3155,50 zł,
c) dużych przedsiębiorstwach – 4908,46 zł.