Nabory


Rekrutacja na szkolenie przedłużona
do 31 lipca 2013


W okresie od 20.06.2013 - 20.07.2013
prowadzony będzie nabór na szkolenie "Dyplomowany Księgowy".


Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce REKRUTACJA
na stronie internetowej www.fhu-jozefkrol.pl
Zasady rekrutacji szczegółowo opisane są w Regulaminie rekrutacyjnym.

Do udzialu w projekcie kwalifikują się osoby:
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w mikro, małym,
średnim lub dużym przedsiębiorstwie mającym siedzibę,
oddział lub filie na terenie woj. małopolskiego,
mieszkają na terenie woj. małopolskiego,
posiadają co najmniej wykształcenie średnie.

Ponadto do udziału w szkoleniu zakwalifikowanych zostanie:
1. Maksymalnie pięć osób z każdej grupy szkoleniowej, które złożyły egzamin końcowy
po szkoleniu "Główny księgowy" prowadzonym w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu
i Oświęcimiu przez FHU Józef Król sp. jawna w ramach projektu "Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach" nr WND.POKL.08.01.01-12-098/11 z najlepszym wynikiem, oraz spełniają wymagania stawiane przez SKwP zawarte
w Uchwale nr 732/110/ 2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
z dnia 20 lipca 2009 r.

2. Maksymalnie po pięć osób dla szkoleń w Krakowie, Tarnowie, Oświęcimiu i Nowym Sączu, które nie uczestniczyły w wyżej wskazanym szkoleniu "Główny księgowy" ale:
złożyły kompletne dokumenty rekrutacyjne i spełniły wymogi formalne tj. posiadają
co najmniej wykształcenie średnie oraz posiadają wiedzę i umiejętności zawarte
w Uchwale nr 732/110/ 2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych
w Polsce z dnia 20 lipca 2009 r. oraz,
złożyły z najlepszym wynikiem egzamin wstępny obejmujący zakres programowy
dla szkolenia "Specjalista ds. rachunkowości".

Szkolenie obejmuje 150h (19 dni) i będzie prowadzone w Krakowie, Tarnowie, Oświęcimiu i Nowym Sączu.

Ważne!
Wkład prywatny wnoszony jest na podstawie wynagrodzenia pracownika. Wnosi go pracodawca delegujący pracownika na szkolenie. Jego wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa i stanowi w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw 20%, średnich przedsiębiorstw 30% i duzych przedsiębiorstw 40% kosztów szkolenia.

W ujęciu kwotowym wkład prywatny wynosi dla:
a) mikro i małych przedsiębiorstw - 1532,50 zl,
b) średnich przedsiębiorstw - 2627,14 zl,
c) duzych przedsiębiorstw - 4086,67 zl.

Wskazane wartości dotyczą udziału w szkoleniu jednego uczestnika.
Wkład prywatny ponoszony przez pracodawcę to jedynie wyceniony koszt związany
z nieobecnością pracownika w pracy w czasie odbywania szkolenia. Wycena kosztu i jego dokumentacja odbywa sie na podstawie oświadczen przedstawianych przez pracodawcę.

Aby wkład prywatny został pokryty w całości w formie wynagrodzenia jego miesięczna wysokość wraz ze składkami płaconymi przez pracodawcę pracownika kierowanego na szkolenie powinna wynosić dla pracowników zatrudnionych w:

a) mikro i małych przedsiębiorstwach - 1880,00 zł,
b) średnich przedsiębiorstwach - 3223,00 zł,
c) dużych przedsiębiorstwach - 5013,00 zł.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UDZIELANE SĄ W BIURZE PROJEKTU W KRAKOWIE
PRZY UL. KAMIEŃSKIEGO 47 OD 8:00 – 15:00
LUB POD NUMEREM TELEFONU KOM: 668-403-940