Szkolenia dla księgowych - Zarządzanie projektami dla księgowych

Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości
w firmach

Okres realizacji: 01.01.2013 - 31.12.2014 r.

Cel projektu

Projekt kierowany jest do pracujących osób dorosłych, pracujących w sektorze górnictwa i energetyki, którzy pracują w działach księgowych. Zawód ten bowiem wymaga ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji w wyniku ciągłych zmian przepisów. Projekt obejmuje 4 poziomy kształcenia (szkolenie - księgowy, specjalista ds. rachunkowości, główny księgowy oraz dyplomowany księgowy). Uzyskanie certyfikatu oznacza zdobycie kwalifikacji księgowych co bezpośrednio przekłada sie na jakość pracy i pośrednio na wyniki przedsiębiorstw. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności na rynku pracy 140 osób pracujących w sektorze górnictwa i energetyki w działach księgowości do 30 września 2014 r.

Szkolenia

Poziom 1. Szkolenie "ksiegowy" - I poziom
Szkolenie będzie prowadzone w 4 grupach po 15 osób. Szkolenia zaczną sie w marcu 2013 r. i potrwają do maja 2013 r. Każda grupa będzie uczestniczyła średnio w 32 godzinach szkoleniowych w miesiącu odbywających się w weekendy lub innych terminach dogodnych do potrzeb i możliwości uczestników. W sumie każdy uczestnik weźmie udział w 80 godzinach zajeć (w tym 50 h zajeć teoretycznych i 30 praktycznych). Celem tego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 331301). Szkolenia odbywać sie będą w Katowicach, Częstochowie, Bielsku - Białej i Gliwicach po jednej grupie w danym mieście na terenie woj. śląskiego lub w innym miejscu w zależności od potrzeb uczestników.

Poziom 2. Szkolenie "specjalista ds. rachunkowości" - II poziom
Szkolenie będzie prowadzone w 4 grupach po 15 osób. Szkolenia zaczną sie w czerwcu 2013 r. i potrwają do listopada 2013 r. Każda grupa będzie uczestniczyła w średnio 32 godzinach szkoleniowych w miesiącu odbywających sie w weekendy lub innych terminach dogodnych do potrzeb i możliwości uczestników. W sumie każdy uczestnik weźmie udział w 200 godzinach zajeć (w tym w 120 h zajeć teoretycznych i 80 praktycznych). Celem tego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (kod zawodu 241103). Szkolenia odbywać sie będą w Katowicach, Częstochowie, Bielsku - Białej i Gliwicach po jednej grupie w danym mieście na terenie woj. śląskiego lub w innym miejscu w zależności od potrzeb uczestników.

Poziom 3. Szkolenie "glówny ksiegowy" - III poziom
Szkolenie będzie prowadzone w 4 grupach po 15 osób. Szkolenia zaczną sie w grudniu 2013 r. i potrwają do lipca 2014 r. Każda grupa będzie uczestniczyła średnio w 32 godzinach szkoleniowych w miesiącu odbywających sie w weekendy lub innych terminach dogodnych do potrzeb i możliwości uczestników. W sumie każdy uczestnik weźmie udział w 200 godzinach zajęć (w tym w 120 h zajeć teoretycznych i 80 praktycznych). Celem tego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu głównego księgowego (kod zawodu 121101). Szkolenia odbywać sie będą w Katowicach, Częstochowie, Bielsku - Białej i Gliwicach po jednej grupie w danym mieście na terenie woj. śląskiego lub w innym miejscu w zależności od potrzeb uczestników.

Poziom 4. Szkolenie "dyplomowany ksiegowy" - IV poziom
Szkolenie będzie prowadzone w 4 grupach po 10 osób. Szkolenia będzie prowadzone od sierpnia 2014r. do grudnia 2014r. Każda grupa będzie uczestniczyła w 32 godzinach szkoleniowych w miesiącu odbywających sie w weekendy lub innych terminach dogodnych do potrzeb i możliwości uczestników. W sumie każdy uczestnik weźmie udział w 150 godzinach zajęć (w tym w 100 h zajęć teoretycznych i 50 praktycznych). Celem tego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu dyplomowanego księgowego. Osoba, która uzyska ten tytuł może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (od głównego księgowego po prezesa zarządu).

Tematyka szkolenia będzie zgodna z wytycznymi SKwP w tym zakresie. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu odpowiednio na poziom I, II, III i IV organizowanego przez SKwP. Dzięki czemu uzyskają powszechnie uznawany certyfikat zawodowy. Zakłada się, że około 50% uczestników każdego szkolenia ( z wyjątkiem szkolenia na I stopień) będzie mogło uczestniczyć w szkoleniu wyższego stopnia. Decydować będzie wynik egzaminu końcowego.