Szkolenia dla księgowych - Zarządzanie projektami dla księgowych

Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości
w firmach

Okres realizacji: 01.01.2012 - 31.12.2013 r.

Cel projektu

Projekt kierowany jest do mikro, malych, średnich i duzych firm z województwa podkarpackiego oraz ich pracowników zajmujących sie ksiegowością. Zawód ten bowiem wymaga ciąglego podnoszenia swoich kwalifikacji w wyniku ciąglych zmian przepisów. Od 20 lipca 2009 r. uchwalą nr 732/111/2009 Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce przyjelo nowe zasady certyfikacji zawodu ksiegowego. Zgodnie z nią certyfikacja zawodu ksiegowego obejmuje 4 poziomy ksztalcenia (ksiegowy, specjalista ds. rachunkowości, glówny ksiegowy oraz dyplomowany ksiegowy). Uzyskanie certyfikatu oznacza zdobycie kwalifikacji ksiegowych co bezpośrednio przeklada sie na jakośc pracy i pośrednio na wyniki przedsiebiorstw. Celem ogólnym projektu jest wzrost jakości zarządzania finansowego firm biorących udzial w projekcie Cele szczególowe to:
- wzrost jakości pracy w dzialach ksiegowych w firmach,
- podniesienie atrakcyjności zawodowej pracowników na rynku pracy.

Szkolenia

Poziom 1. Szkolenie "księgowy" - I poziom
Szkolenie bedzie prowadzone w 4 grupach po 15 osób. Szkolenia zaczną sie w marcu 2012 r. i potrwają do maja 2012 r. Kazda grupa bedzie uczestniczyla średnio w 32 godzinach szkoleniowych w miesiącu odbywających sie w godzinach pracy. W sumie kazdy uczestnik weLmie udzial w 80 godzinach zajec (w tym 50 h zajec teoretycznych i 30 praktycznych). Celem tego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu ksiegowego (kod zawodu 331301). Szkolenia odbywac sie bedą w RZESZOWIE, KROŚNIE, MIELCU I TARNOBRZEGU.

Poziom 2. Szkolenie "specjalista ds. rachunkowości" - II poziom
Szkolenie bedzie prowadzone w 4 grupach po 15 osób. Szkolenia zaczną sie w czerwcu 2012 r. i potrwają do listopada 2012 r. Kazda grupa bedzie uczestniczyla w średnio 32 godzinach szkoleniowych w miesiącu odbywających sie w godzinach pracy. W sumie kazdy uczestnik weLmie udzial w 200 godzinach zajec (w tym w 120 h zajec teoretycznych i 80 praktycznych). Celem tego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (kod zawodu 241103). Szkolenia odbywac sie bedą w RZESZOWIE, KROŚNIE, MIELCU I TARNOBRZEGU.

Poziom 3. Szkolenie "glówny księgowy" - III poziom
Szkolenie bedzie prowadzone w 4 grupach po 15 osób. Szkolenia zaczną sie w grudniu 2012 r. i potrwają do lipca 2013 r. Kazda grupa bedzie uczestniczyla średnio w 32 godzinach szkoleniowych w miesiącu odbywających sie w godzinach pracy. W sumie kazdy uczestnik weLmie udzial w 200 godzinach zajec (w tym w 120 h zajec teoretycznych i 80 praktycznych). Celem tego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu glównego ksiegowego (kod zawodu 121101). Szkolenia odbywac sie bedą w RZESZOWIE, KROŚNIE, MIELCU I TARNOBRZEGU.

Poziom 4. Szkolenie "dyplomowany księgowy" - IV poziom
Szkolenie bedzie prowadzone w 4 grupach po 10 osób. Szkolenia bedzie prowadzone od sierpnia 2013r. do grudnia 2013r. Kazda grupa bedzie uczestniczyla w 32 godzinach szkoleniowych w miesiącu odbywających sie w godzinach pracy. W sumie kazdy uczestnik weLmie udzial w 150 godzinach zajec (w tym w 100 h zajec teoretycznych i 50 praktycznych). Celem tego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu dyplomowanego ksiegowego. Osoba, która uzyska ten tytul moze pracowac na róznych szczeblach organizacji biznesu (od glównego ksiegowego po prezesa zarządu). Szkolenia odbywać się bedą w RZESZOWIE, KROŚNIE, MIELCU I TARNOBRZEGU.

Tematyka szkolenia bedzie zgodna z wytycznymi SKwP w tym zakresie. Szkolenia bedą prowadzone przez Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce O/Rzeszów, która zapewnia najwyzszy merytorycznie poziom szkolenia. Dokladne godziny zajec zostaną dostosowane do mozliwości przedsiebiorstw w tym zakresie. Po zakonczeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu odpowiednio na poziom I, II, III i IV organizowanego przez SKwP. Dzieki czemu uzyskają powszechnie uznawany certyfikat zawodowy.