Archiwum - Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości
w firmach

PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Cel projektu

Projekt kierowany jest do małych, średnich i dużych firm z województwa podkarpackiego oraz ich pracowników zajmujących się księgowością. Zawód ten bowiem wymaga ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji w wyniku ciągłych zmian przepisów. Od 20 lipca 2009 r. uchwałą nr 732/111/2009 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przyjęło nowe zasady certyfikacji zawodu księgowego. Zgodnie z nią certyfikacja zawodu księgowego obejmuje 4 poziomy kształcenia (asystent księgowości, samodzielny księgowy, specjalista ds. księgowości oraz dyplomowany księgowy). Uzyskanie certyfikatu oznacza zdobycie kwalifikacji księgowych co bezpośrednio przekłada się na jakość pracy i pośrednio na wyniki przedsiębiorstw. Celem ogólnym projektu jest poprawa konkurencyjności firm biorących udział w projekcie Cele szczegółowe to:
- wzrost jakości pracy w działach księgowych w firmach,
- podniesienie atrakcyjności zawodowej pracowników na rynku pracy.

Szkolenia

Poziom 1. Szkolenie "asystent rachunkowości" - I poziom
Szkolenie będzie prowadzone w 3 grupach po 20 osób. Szkolenia zaczną się w kwietniu 2010 r. i potrwają do czerwca 2010 r. Każda grupa będzie uczestniczyła średnio w 32 godzinach szkoleniowych w miesiącu odbywających się w godzinach pracy. W sumie każdy uczestnik weźmie udział w 80 godzinach zajęć (w tym 50 h zajęć teoretycznych i 30 praktycznych). Celem tego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu asystenta rachunkowości (kod zawodu 412102).

Poziom 2. Szkolenie "samodzielny księgowy" - II poziom
Szkolenie będzie prowadzone w 3 grupach po 15 osób. Szkolenia zaczną się w lipcu 2010 r.
i potrwają do grudnia 2010 r. Każda grupa będzie uczestniczyła w średnio 32 godzinach szkoleniowych w miesiącu odbywających się w godzinach pracy. W sumie każdy uczestnik weźmie udział w 200 godzinach zajęć (w tym w 120 h zajęć teoretycznych i 80 praktycznych). Celem tego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego (kod zawodu 343201).

Poziom 3. Szkolenie "specjalista ds. księgowości" (główny księgowy) - III poziom
Szkolenie będzie prowadzone w 3 grupach po 15 osób. Szkolenia zaczną się w styczniu 2011 r. i potrwają do lipca 2011 r. Każda grupa będzie uczestniczyła średnio w 32 godzinach szkoleniowych w miesiącu odbywających się w godzinach pracy. W sumie każdy uczestnik weźmie udział w 224 godzinach zajęć (w tym w 160 h zajęć teoretycznych i 64 praktycznych). Celem tego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu głównego księgowego (kod zawodu 241205).

Poziom 4. Szkolenie "dyplomowany księgowy" - IV poziom
Szkolenie będzie prowadzone w 3 grupach po 10 osób. Szkolenia będzie prowadzone w dwóch naborach. Pierwszy nabór bedzie przeznaczony dla ksiegowych o duzym doświadczeniu, które bedą mogły podejść do egzaminu bez realizacji trzech wcześniejszych poziomów. Zacznie się ono w czerwcu 2010 i zakończy w październiku 2010.Drugi nabór zaczną się w sierpniu 2011 r. i potrwają do grudnia 2011 r.W sumie w szkoleniu tym weźmie udział 6o osób ( 2 nabory x 3 grupy po 10 osób)Każda grupa będzie uczestniczyła w 32 godzinach szkoleniowych w miesiącu odbywających się w godzinach pracy. W sumie każdy uczestnik weźmie udział w 184 godzinach zajęć (w tym w 120 h zajęć teoretycznych i 64 praktycznych). Celem tego szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu dyplomowanego księgowego. Osoba, która uzyska ten tytuł może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (od głównego księgowego po prezesa zarządu).

Tematyka szkolenia będzie zgodna z wytycznymi SKwP w tym zakresie. Szkolenia będą prowadzone przez Stowarzyszenie Ksiegowych w Polsce o/Rzeszów, która zapewnia najwyższy merytorycznie poziom szkolenia. Dokładne godziny zajęć zostaną dostosowane do możliwości przedsiębiorstw w tym zakresie. Poszczególne szkolenia odbędą się w Rzeszowie, Tarnobrzegu i Krośnie. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu odpowiednio na poziom I, II, III i IV organizowanego przez SKwP. Dzięki czemu uzyskają powszechnie uznawany certyfikat zawodowy.