Archiwum - Szkolenie IPMA


PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Szkolenia z zarządzania projektami przygotowujące do certyfikacji IPMA dla pracowników szeroko pojętej branży budowlanej

Zarządzanie projektami jest cenioną specjalnością w krajach Unii Europejskiej, a uzyskany certyfikat daje gwarancję wysokiej jakości i minimalizuje ryzyko przy realizacji projektów.
Z tego względu jest niezwykle pożądany w branży budowlanej. Ponadto w oparciu o kompetentnych projekt menagerów i członków zespołów projektowych buduje się prestiż firmy.

Proponujemy Państwu cykl szkoleń przygotowujących do międzynarodowej certyfikacji International Project Management Association - IPMA Egzamin jest przeprowadzany przez Stowarzyszenie Project Management Polska - SPMP, które posiada prawo certyfikowania od 2002 roku, jako członek międzynarodowego stowarzyszenia International Project Management Association.

Kto może uczestniczyć w szkoleniach?
Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach projektu pt: "Zarządzanie projektami dla pracowników branży budowlanej" mogą być:

- przedsiębiorcy i ich pracownicy - zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży budowlanej) z wyjątkiem przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym, bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego

- siedziba firmy /adres zamieszkania uczestnika na terenie województwa podkarpackiego

- osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie

- w szkoleniach może wziąć udział 1 uczestnik zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie oraz maksymalnie 2 uczestników zatrudnionych w tym samym przedsiębiorstwie należących do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Program szkolenia obejmuje:
- zarządzanie czasem, ryzykiem, rozliczeniami i kosztami,
- analizę ekonomiczną i finansową
- narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie

Szkolenie obejmuje 120 godzin (32 godziny miesięcznie)
i prowadzone będzie w grupach 12 osobowych.

Szkolenia odbywać się będą w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu, Przemyślu.

UWAGA!:
Kosztem pracodawcy za szkolenie jest jedynie czas nieobecności pracownika w pracy w godzinach przebywania na szkoleniu!