Strona Główna

FHU Józef Król Spółka jawna powstała w 2007 roku. Jest młodą, rozwijającą się firmą branży doradczej, szkoleniowej. Przedmiotem działalności spółki jest:

Działalność edukacyjna
Działalność wspomagająca edukację
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe

Misją naszej firmy jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych o najwyższej jakości zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów.
Celem jest rozwój firmy i realizacja jej założeń także przy wykorzystaniu funduszy unijnych.